Zomeruitstap
Op de zeedijk in de Haan. 5 juli 2013
Lenteconcert 2015
Lenteconcert in zaal D'Annexe op 14 maart 2015
Lions Club
Familiedag Lions Club. 29 april 2012
Kindercarnavalstoet 2015
Kindercarnavalstoet februari 2015
Afdrukken

Koninklijke Muziekmaatschappij Sint Cecilia De Haan

Fanfares en muziekmaatschappijen zijn een traditie in Vlaanderen. Elke gemeente heeft of had er een of meerdere.
 Om feestelijkheden of speciale gebeurtenissen op te luisteren deden gemeentebesturen of feestcomités gretig beroep op de plaatselijke muziekmaatschappij. Zo werden talloze processies, zeewijdingen, kermissen, inhuldigingen van burgemeesters of pastoors, 11-novembervieringen, Carnavalvieringen maar ook soms begrafenissen door de fanfare of muziekmaatschappij muzikaal omlijst. Zo ook door de fanfare van De Haan die deze traditie tot op heden ten dage voortzet alhoewel het accent op de uitstappen tijdens het zomerseizoen gelegd wordt.

Begrip Harmonie - Fanfare- Brassband (HAFABRA)

Harmonie
 Orkest bestaande uit houtblazers (fluiten, hobo’s, fagotten, klarinetten, saxofoons), koperblazers (trompetten, cornetten, bugels, altos, hoorns, trombones, baritons, tuba’s, bastuba’s) en slagwerk.

Fanfare
 Orkest met ofwel totaal geen houtblazers ofwel met enkel de saxofoonfamilie (sopraan – alt – tenor – bariton), koperblazers te verdelen in zacht koper (bugels, cornetten, altos, hoorns, baritons, tuba’s, bastuba’s) en scherp koper (trompetten en trombones), en het slagwerk.

Brassband
 Een geïmporteerde orkestvorm met vaste bezetting die relatief jong is in Vlaanderen. Een  brassband is meestal gegroeid uit een fanfare, en dit naargelang de plaatselijke omstandigheden, ( bvb. interesse van de dirigent en/of bestuur, muzikanten, gebrek aan saxofoons …).

Doordat in onze vereniging ook klarinetten en saxofoons aanwezig zijn, zouden wij strikt genomen ook van een “harmonie” mogen spreken; maar… bij gebrek aan hobo, fagot en hoorn houden wij het liever bij de meer overkoepelende naam “muziekmaatschappij”. Zo zijn wij niet aan vaste regels gebonden en kunnen er nog allerhande instrumenten bij komen zoals daar zijn viool, cello of contrabas. Het komt erop aan dat wij op een gezonde, plezierige manier musiceren en de vreugde en het genoegen dat wij daarbij zelf beleven op al onze medemensen van De Haan overdragen. Iedereen is dus steeds welkom in onze fantastische vereniging.

Merk op dat harmonies vroeger veel meer voorkwamen in grotere agglomeraties en steden terwijl fanfares meer op het platteland en in de dorpen te vinden waren. Wij zeggen wel ‘dorpsfanfare’ maar nooit ‘dorpsharmonie’. De mensen van het platteland bespeelden veeleer koperen blaasinstrumenten en slagwerk terwijl stedelingen aan houten blaas- of strijkinstrumenten de voorkeur gaven.